Kinder &jongerencoach

Werkwijze: Kind Centraal

Kinder &jongeren coaching is een vorm van coaching waarbij de belevingswereld van uw kind centraal staat. Het uitgangspunt is steeds zijn of haar manier van denken, voelen, en doen. Daarbij spelen zowel de binnenwereld als de buitenwereld, het gezin, vriendjes en vriendinnetjes , school een hele belangrijke rol. Als jullie als ouders hierbij willen betrokken zijn hangt van de situatie af. 

Werkwijze: Eigen kracht

De behandeling is vooral praktisch, toekomstgericht en gaat van de eigen kracht van het kind. Ik reik je de tools om beter met de situatie om te kunnen gaan. 

Werkwijze:

Eerst een intake gesprek van 50-60minuten 

Dan volgen er nog 3 tot 5 sessies afhankelijk van het kind.

Natuurlijk moet er eerst een vertrouwensband zijn tussen mij en het kind en daar gaan we op verder werken.